Logopedas

Mokydamasis kalbos, vaikas įgyja ne tik bendravimo, bet ir pažinimo įrankį. Vaikai, kurių kalba geriau išlavėjusi, lengviai bendrauja, reiškia mintis, tuo pačiu pilniau pažįsta juos supančią aplinką. Kalba – tai mūsų kontaktas su išoriniu pasauliu.

Vaikų kalba vertinama iki rugsėjo 4 dienos. Prašome nevėluoti atvesti vaikus.

Ugdytinių sąrašas, kuriems bus teikiama logopedo pagalba mokslo metų eigoje, sudaromas ir patvirtinamas rugsėjo 5 dieną.

Logopedas įstaigoje:

 • Įvertina vaikų, lankančių įstaigą kalbos ir komunikacijos raidą.;
 • Įvertina vaikų įgūdžius ir pasiekimų lygį, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 • Numato tolimuosius ir artimuosius darbo su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimus bei specifinius raidos sutrikimus, tikslus ir uždavinius.
 • Sudaro (reikalui esant) individualias ugdymo programas.
 • Fiksuoja vaikų pasiekimus (2 kartus m. per metus).
 • Bendradarbiauja su mokytojais, kitais įstaigos specialistais bei tėvais, numatant korekcijos tęstinumą.
 • Vykdo tėvų ir pedagogų specialųjį pedagoginį (logopedinį) švietimą;
 • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje

Logopedo veiklos kryptys:

 • kalbėjimo, kalbos ar komunikacijos sutrikimų identifikavimas;
 • efektyviausių korekcijos būdų parinkimas, pagal individualias asmens galimybes;
 • taisyklingo kalbinio kvėpavimo mokymas;
 • artikuliacinės motorikos lavinimas;
 • balso stiprumo, aiškumo lavinimas;
 • foneminės klausos ir fonologinio suvokimo formavimas;
 • gimtosios kalbos garsų tarimo mokymas pagal specialias metodikas ir jų tarimo įtvirtinimas;
 • žodžių garsinės analizės ir sintezės įgūdžių sudarymas;
 • ekspresyviojo (aktyvaus) ir impresyviojo (pasyvaus) žodyno plėtra, turtinimas, tikslinimas;
 • kalbos gramatinio taisyklingumo bei rišlios kalbos ugdymas;
 • kalbos supratimo lavinimas;
 • sklandaus kalbėjimo įgūdžių lavinimas;
 • tėvų konsultavimas kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų klausimais.

Kalbos korekciją ir lavinimą atlieka individualiai ir grupelėse. Pratybų metu naudojamos šiuolaikinės specialios priemonės, mokomieji žaidimai, kompiuterinės mokomosios programėlės skirtos efektyviam ir greitam kalbos ir kalbėjimo sutrikimų įveikimui.

Į logopedą galite kreiptis:

 • Kai nerimaujate dėl savo vaiko šnekamosios kalbos (netaisyklingai tariamų garsų arba jų netarimo) arba vaiko pažintinių procesų raidos specifiškumo.
 • Kai Jūsų vaikas visiškai nekalba (3-4 m. amžiuje).
 • Kai Jūsų vaikui nustatytos tam tikros sveikatos problemos, trukdančios kalbos ir pažintinių procesų (atminties, dėmesio, loginio mąstymo) raidai.
 • Dėl kitų priežasčių, susijusių su vaiko ugdymo klausimais.

.

Tėvai konsultuojami regisrtuojantis


Tel. 863628313 arba el.p.  v.kizeviciene@gmail.com

Darbo laikas