Apie mus

Duomenys apie įstaigą


 • Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“.
 • Darželis įsteigtas: 1987 liepos 1 d.
 • 1987 m. spalio 25 d. suteiktas „Vyturėlio“ pavadinimas.
 • Steigėjas – Birštono savivaldybė. 
 • Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 • Įstaigos kodas: 190025367.
 • Įstaigos adresas: Vilniaus g. 14, LT-59214, Birštonas, tel. 8 319 65720.
 • Paštas: birstonas@gmail.com
 • Internetinės svetainės adresas: vyturėlis.com
 • Tipas: dieninis, bendrosios paskirties.
 • Vykdomos švietimo programos –ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.
 • Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, nuotolinis.
 • Ugdymo kalba – lietuvių kalba

.

Vizija


Bendrų kūrybinių bandymų, eksperimentų vaikams, tėvams, darbuotojams buveinė, kurioje būtų visiems, jauku, gera svajoti, saugu judėti, ugdytis, tobulėti, dirbti.

.

Misija


Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ atviras pokyčiams, ugdantis 1–6 (7) metų įvairių gebėjimų vaikus, glaudžiai bendradarbiaujantis su šeima, visuomene, ugdantis vaiko tautiškumą, sveiką gyvenseną bei padedantis pasirengti mokymuisi mokykloje.

Himnas


Muzika R. Pliaukštos
Žodžiai M. Vainilaičio

Mano rytas
.
Rytas saulę šviesią
Sveikina kieme,
Rytas ranką tiesia,
Kelkis ir eime. (Pried./ 2k.)
.
Kelkis! Upeliukai
Klega tarp žiedų,
Kelkis! Putpeliukai,
Ritas iš lizdų. (Pried./ 2k.)
.
Kelkis! Dieną kelia
Saulė pro šilus,
Kelkis, duokš rankelę!
Kelkis, būk žvalus! (Pried./ 2k.)
.
Rytas saulę šviesią
Sveikina kieme
Rytas ranką tiesia
Kelkis ir eime. (Pried./ 2k.)
.
Priedainis:
Kelkis, virš palaukių,

Kyla Vyturiai.
Raseles nubraukę,
Bunda pagiriai (Pried./ 2k.)

.

Įstaigos bendruomenės tradicijos


 • RUGSĖJIS – Mokslo žinių diena;
 • SPALIS – Rudenėlio šventė. Mokytojo diena;
 • GRUODIS – Kalėdos. Senųjų metų palydos;
 • SAUSIS – Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai;
 • VASARIS – Užgavėnės;
 • BALANDIS – Velykos;
 • GEGUŽĖ – Tarptautinė šeimos diena. Vaikų išleistuvės;
 • BIRŽELIS – Vaikų gynimo diena

.

Atributika