Apie mus

Duomenys apie įstaigą


 • Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“.
 • Darželis įsteigtas: 1987 liepos 1 d.
 • 1987 m. spalio 25 d. suteiktas „Vyturėlio“ pavadinimas.
 • Steigėjas – Birštono savivaldybė. 
 • Įstaigos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 • Įstaigos kodas: 190025367.
 • Įstaigos adresas: Vilniaus g. 14, LT-59214, Birštonas, tel. 8 319 65720.
 • Paštas: vyturelis.birstonas@gmail.com
 • Internetinės svetainės adresas: vyturėlis.com
 • Tipas: dieninis, bendrosios paskirties.
 • Vykdomos švietimo programos –ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.
 • Mokymo proceso organizavimo būdai – kasdienis, individualus, nuotolinis.
 • Ugdymo kalba – lietuvių kalba

.

Vizija


Tobulėjanti, moderni ikimokyklinio ugdymo mokykla, kurioje gera augti visiems.

.

Misija


Teikti kokybišką, vaiko poreikius atitinkantį ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bendradarbiaujant su šeima, bendruomene, puoselėjant tradicijas, sveiką gyvenseną bei sudarant sąlygas vaikų saviraiškai ir užimtumui.
.

Himnas


Muzika R. Pliaukštos
Žodžiai M. Vainilaičio

Mano rytas
.
Rytas saulę šviesią
Sveikina kieme,
Rytas ranką tiesia,
Kelkis ir eime. (Pried./ 2k.)
.
Kelkis! Upeliukai
Klega tarp žiedų,
Kelkis! Putpeliukai,
Ritas iš lizdų. (Pried./ 2k.)
.
Kelkis! Dieną kelia
Saulė pro šilus,
Kelkis, duokš rankelę!
Kelkis, būk žvalus! (Pried./ 2k.)
.
Rytas saulę šviesią
Sveikina kieme
Rytas ranką tiesia
Kelkis ir eime. (Pried./ 2k.)
.
Priedainis:
Kelkis, virš palaukių,

Kyla Vyturiai.
Raseles nubraukę,
Bunda pagiriai (Pried./ 2k.)

.

Įstaigos bendruomenės tradicijos


 • RUGSĖJIS – Mokslo žinių diena;
 • SPALIS – Rudenėlio šventė. Mokytojo diena;
 • GRUODIS – Kalėdos. Senųjų metų palydos;
 • SAUSIS – Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai;
 • VASARIS – Užgavėnės;
 • BALANDIS – Velykos;
 • GEGUŽĖ – Tarptautinė šeimos diena. Vaikų išleistuvės;
 • BIRŽELIS – Vaikų gynimo diena

.

Atributika