Nuorodos

.

Socialiniai partneriai


 • Bendraujame su Birštono gimnazija:
 • priešmokyklinukai vyksta į gimnaziją;
 • vyksta bendros šventės ir renginiai;
 • moksleiviai vyksta į darželį.

.

 • Bendraujame su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis:
 • rengiamos įvairios sporto varžybos;
 • pramogų dienos.

.

 • Bendraujame su Birštono muziejumi:
 • ruošiame ugdytinių darbų parodas;
 • Dalyvaujame edukacinėse programose ir parodose

.

 • Bendraujame su Prienų švietimo centru:
 • Dalyvauti seminaruose, konferencijose irk t.;
 • Skleisti metodinės veiklos patirtį

.

 • Bendraujame su Birštono viešaja biblioteka:
 • dalyvaujame bendruose projektuose;
 • organizuojame parodas

.

 • Bendraujame su užsienio partneriais:
 • rėmėjai bendriems projektams.