Įstaigos vadovai

Direktorius
Almantas Jakimavičius

.
01 kabinetas
II vadybinė kategorija
Tel. +370 686 90732
.
Darbo grafikas
.

.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Laima Jusienė

Pareigybės aprašymas
.
02 kabinetas
II vadybinė kategorija
Tel. 8 319 65721
El. paštas: jusiene.pavaduotoja@gmail.com
.
Darbo grafikas
.


.
Vadovai ir administracija