Įstaigos vadovai

Direktorius
Almantas Jakimavičius


.
01 kabinetas
Tel. +370 686 90732
.
 
Darbo grafikas
.

.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Laima Jusienė

Pareigybės aprašymas
.
02 kabinetas
Tel. +370 687 86341
El. paštas: jusiene.pavaduotoja@gmail.com
.
Darbo grafikas.
Vadovai ir administracija