PATOGI IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLATFORMA

Mieli darželio bendruomenės nariai, nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įstaigoje yra įdiegtas elektroninis dienynas ELIIS. Tai šiuolaikinė priemonė, kuri palengvins ir paspartins informacijos prieinamumą, suteiks papildomą bendravimą patogiu metu, taupys darbuotojų laiką pildant ir perduodant dokumentus, bus pritaikyta prie įstaigos poreikių. Šiuo metu elektroniniu dienynu  naudojasi lopšelio-darželio mokytojai, administracija. Kviečiame prisijungti ir vaikučių tėvus. Naudojantis tokiu dienynu bus galima stebėti savo vaiko lankomumą, grupės mokytojų informaciją ir pranešimus. Tikimės, kad dienyno dėka keitimasis aktualia informacija tarp mokytojų, tėvų ir administracijos dar labiau pagerės.

Lopšelio-darželio ,,Vyturėlis“ informacija

Scroll to Top