• Bendraujame su Birštono gimnazija:
 • priešmokyklinukai vyksta į gimnaziją;
 • vyksta bendros šventės ir renginiai;
 • moksleiviai vyksta į darželį.
 • Bendraujame su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis:
 • rengiamos įvairios sporto varžybos;
 • pramogų dienos.
 • Bendraujame su Birštono muziejumi:
 • ruošiame ugdytinių darbų parodas;
 • Dalyvaujame edukacinėse programose ir parodose.
 • Bendraujame su Prienų švietimo centru:
 • Dalyvauti seminaruose, konferencijose irk t.;
 • Skleisti metodinės veiklos patirtį.
 • Bendraujame su Birštono viešaja biblioteka:
 • dalyvaujame bendruose projektuose;
 • organizuojame parodas.
 • Bendraujame su užsienio partneriais:
 • rėmėjai bendriems projektams.
 • Bendraujame su Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugija “Pasakaitė”:
 • skleisti gerąją darbo patirtį vaidybinėje veikloje;
 • rengti bendrus projektus.

Scroll to Top