Darzelio struktura

Direktorė Vitalija Adamonienė

Gimimo data ir vieta: 1957-06-28, Šakiai

Išsilavinimas: 2003-2005 m. Šiaulių universitetas. Edukologijos (specializacija – švietimo vadyba) studijų programa (kodas 62107S110). Suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1981-1986 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Klaipėdos fakultetas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

1972-1975 m. Marijampolės (Kapsuko) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Vaikų darželio auklėtojos kvalifikacija.

Tel. 8-687-86341; e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbo patirtis: nuo 1987 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ direktorė.

1984-1987 m. Kauno „Ragučio“ poilsio namai direktorė.

1983-1984 m.  Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ vedėja.

1982-1983 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ metodininkė.

1976-1982 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ auklėtoja.

Kvalifikacinė kategorija: 2009-06-17 suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija.

Visomis darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00
Pietų pertrauka 13.00 – 14.00

Direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Jusienė

Gimimo data ir vieta: 1960-01-12, Skaudvilė

1978-1982 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Klaipėdos fakultetas. Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.

Tel. 8-699-56201; e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbo patirtis: nuo 2001 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui.

1992-2001 m.  Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ vyresnioji auklėtoja.

1982-1992 m. Birštono vaikų lopšelis-darželis „Eglutė“ metodininkė.

Kvalifikacinė kategorija: 2009-06-17 suteikta II-oji vadybos kvalifikacinė kategorija.

Visomis darbo dienomis nuo 8.00 – 17.00
Pietų pertrauka 14.00 – 15.00

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

mokytojų sąrašas

Eil. Nr.

Mokytojo vardas, pavardė

Išsilavinimas

(baigimo metai, aukštoji mokykla, specialybė)

Kvalifikacinė

kategorija

Mokomi dalykai

1.

Vitalija Adamonienė

2005 m., Šiaulių universitetas, edukologija (švietimo vadyba)

II-a vadovų

Direktorė

2.

Laima Jusienė

1982 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

II-a vadovų

Direktorės pav. ugdymui

3.

Zinaida Mackevičienė

1989 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

4.

Laimutė Bagdonaitė

2006 m., Vilniaus pedagoginis universitetas,

auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Auklėtoja

5.

Gražina Baranauskaitė

1987 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

6.

Valė Petkevičienė

1988 m., Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis institutas,

rusų kalba ir literatūra

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

7.

Daiva Beliauskienė

2016 m., Kauno kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogika

Auklėtoja

Auklėtoja

8.

Danutė Adamonienė

1991 m., Vilniaus pedagoginis institutas,

ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

9.

Laima

Lankevičienė

1997 m., Vilniaus pedagoginė mokykla,

ikimokyklinis auklėjimas

Vyresnioji auklėtoja

Direktorės pavad. ūkio klausimais

Auklėtoja

10.

Dalė Domarkienė

2005 m., Kauno kolegija, auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

11.

Angelė Sadauskienė

1968 m., Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, pradinių mokyklos klasių mokytoja

Vyresnioji auklėtoja

Direktorės pavad. ūkio klausimais

Auklėtoja

 

12.

 

Edita Bagdonienė

 

2006 m., Vilniaus pedagoginis universitetas,

auklėtoja

 

Auklėtoja metodininkė

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

13.

Kristina Mulerčikienė

2012 m. Kauno kolegija, edukologijos profesinio bakalauro laipsnis ir auklėtojos kvalifikacija

Auklėtoja

Auklėtoja

14.

Rosita Ulinskienė

1988 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Auklėtoja metodininkė

Auklėtoja

15.

Jolanta Parajackienė

1994 m., Šiaulių pedagoginis institutas, specialioji pedagogika

Vyresnioji logopedė

Logopedė

16.

Aušra Vaitkevičienė

2007 m., Vilniaus pedagoginis universitetas,

auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

17.

Marijona Janina Galinienė

1972 m., Kapsuko O. Sukackienės pedagoginė mokykla, ikimokyklinis

auklėjimas

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

18.

Žaneta Vabuolienė  

1994 m. Klaipėdos universitetas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

19.

Vilma Šalčienė

2006 m., Vilniaus pedagoginis universitetas, auklėtoja

Vyresnioji auklėtoja

Auklėtoja

20.

Janina Budrevičienė

1986 m., Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

Vyresnioji

muzikos mokytoja

Meninio ugdymo pedagogė

21.

Birutė Leonavičiūtė

2008 m. Marijampolės kolegija. Aukštasis neuniversitetinis, edukologijos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio profesinė kvalifikacija

-

Auklėtoja

22.

Ieva Žukovienė

1999 m. Vytauto Didžiojo universitetas, psichologė

Antroji psichologo kvalifikacinė kategorija

Psichologė

Birštono vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“

aptarnaujančio personalo darbuotojų sąrašas

 

Eil.Nr.

Pavardė, vardas

Išsilavinimas

Baigimo metai

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Irena Mačiulaitienė

Kauno profesinė technikos mokykla Individualus viršutinių drabužių siuvimas. Spec.vidurinis.

1972 m.

Siuvėja

Siuvėja, kiemsargė

2.

Rasmutė Radvilavičienė

VŠĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras

 

Vidurinis

Virėja, daržovių paruošėja

3.

Aldona Liuizienė

Balbieriškio profesinė technikos mokykla. Spec.vidurinis. 1987 m.

Laborantė-operatorė

Virėja

4.

Rita Sadauskienė

Balbieriškio profesinė technikos mokykla. Spec.vidurinis. 1986 m.

Operatorė

Auklėtojos padėjėja

5.

Rima Lankevičienė

Birštono vidurinė mokykla. Vidurinis. 1986 m.

Vidurinis

Auklėtojos padėjėja

6.

Aušrinė Vorobjova

Birštono vidurinė mokykla. Vidurinis. 1990 m.

Vidurinis

Auklėtojos padėjėja

7.

Irena Lenkutienė

Vilniaus Finansų ir kredito technikumas. Aukštesnysis. Buhalteris-finansininkas. 1977 m.

Biudžeto apskaita

Sekretorė

8.

Liudmila Reikelienė

Kauno P.Mažylio medicinos mokykla. Aukštesnysis. 1977 m.

Vaikų įstaigų medicinos sesuo

Auklėtojos padėjėja

9.

Genutė Žilinskienė

Prienų II-ra vidurinė mokykla. Vidurinis. 1983 m.

Vidurinis

Auklėtojos padėjėja

10.

Marytė Tamošiūnienė

Birštono vidurinė mokykla. Vidurinis . 1970 m.

Vidurinis

Auklėtojos padėjėja

11.

Vida Kudirkienė

Kauno technologijos technikumas. Baldų gamyba. Aukštesnysis. 1982 m.

Baldų gamybos technologas

Maisto sandėlio sandėlininkė

12.

Roma Gečionienė

KPI Radijo technika. Aukštasis. 1981 m.

Radijo inžinierė

Auklėtojos padėjėja

13.

Morta Venslavičienė

Kauno žemės ūkio aukštesnioji mokykla. Sodininkystės -daržininkystės agronomas. Aukštesnysis. 1978 m.

Agronomas

Auklėtojos padėjėja

14.

Vida Gusienė

Kauno technologijos technikumas. Technikas technologas. Aukštesnysis. 1977 m. VĮ LR Apskaitos institutas. Biudžetinių įstaigų apskaitos aktualijos ir atskaitomybė kursų pažymėjimas Nr.997.

Technikas-technologas

Vyr.buhalterė

15.

Bronė Ažusenienė

Prienų Raikoopsąjungos kulinarų mokykla. Virėja. spec.vidurinis. 1987 m.

IV kategorijos virėja

Virėja

16.

Jonas Dirginčius

Kalvarijos Maisto pramonės technikumas,1984 m

 

Technikas mechanikas

Elektrikas

17.

Natalija Baranauskienė

Kauno biutinių paslaugų ir verslo mokykla

2007 m.

Auklė

Valytoja

18.

Viktorija Eidukaitė

Kauno verslo ir buitinių paslaugų mokykla.

2000 m.

Vidurinis

Auklėtojos padėjėja

19.

Živilė Raulinaitienė

Kauno maisto kulinarijos mokykla. Spec.virėja. Aukštesnysis. 1983 m.

Virėja

Auklėtojos padėjėja

20

Albertas Auzacalitas

Klaipėdos profesinė technikos mokykla. Nr.18.Šaltkalvis – santechnikas. 1980 m. VEI prie Ūkio ministerijos atestatas 2006-09-22 Nr.325B

Šaltkalvis-santechnikas

Santechnikas

21.

Aurelijus Adamonis

Kalvarijos Maisto pramonės technikumas. Technikas mechanikas. Aukštesnysis. 1980 m.

Technikas-mechanikas

Stalius

22.

Asta Letkauskienė

Vidurinis

-

Virtuvės darbininkė

23.

Liuda Lodienė

Kauno P.Mažylio Medicinos mokykla. Medicinos felčerė. Aukštesnysis. 1976 m.

Med.felčerė

Maitinimo organizatorė

24.

Genovaitė Daškevičienė

Aukštesnioji Kauno medicinos mokykla. Medicinos sesuo. Aukštesnysis. 1972 m.

Medicinos sesuo

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

25.

Artūras Reipas

Kauno technologijos universitetas. 2007 m.

Informacinės sistemos

IT specialistas

 

Lopšelis-darželis dirba visomis darbo dienomis nuo 7.00 val. iki 17.30 val.
Prailgintos dienos grupė nuo 6.30 val. iki 18.30 val.

Tel./faks. 8 319 65 720

Tel. 8 319 65 721

El. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.vyturelis.com