„Boružėlės"  6─7 metų priešmokyklinio ugdymo(si) grupė
Auklėtojos: Edita Bagdonienė – auklėtoja metodininkė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Kristina Mulerčikienė – auklėtoja.
Meskuciai

„Meškučiai” 3─4 metų darželio grupė
Auklėtojos:  Zinaida Mackevičienė – vyresnioji auklėtoja, Angelė Sadauskienė – vyresnioji auklėtoja.

drugelis

„Drugeliai” 5─6 metų darželio grupė
Auklėtojos: Vilma Šalčienė – vyresnioji auklėtoja, Birutė Leonavičiūtė – auklėtoja.

Kaciukai „Kačiukai” 5─6─7 metų mišri priešmokyklinio ugdymo(si) grupė
Auklėtojos: Laimutė Bagdonaitė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė,  Birutė Leonavičiūtė – auklėtoja.

„Skruzdėliukai” 3─4─5 metų mišri darželio grupė

Auklėtojos: Danutė Adamonienė – auklėtoja metodininkė, Marytė Galinienė  – vyresnioji auklėtoja
Anciukai „Ančiukai” 2─3 metų lopšelio grupė
Auklėtojos: Aušra Vaitkevičienė – vyresnioji auklėtoja, Kristina Mulerčikienė  – auklėtoja.
Peledziukai „Pelėdžiukai” 1─2 metų lopšelio grupė
Auklėtojos: Vilma Šalčienė – vyresnioji auklėtoja, Žaneta Vabuolienė - vyresnioji auklėtoja
Kiškučiai „Kiškučiai” 2─3 metų lopšelio grupė
Auklėtojos: Daiva Beliauskienė  – auklėtoja, Dalė Domarkienė - vyresnioji auklėtoja
„Ežiukai” 5─6 metų darželio grupė
Auklėtojos: Gražina Baranauskaitė – vyresnioji auklėtoja, Laima Lankevičienė - vyresnioji auklėtoja
Bitutes „Bitutės”  3─4─5 metų mišri darželio grupė
Auklėtojos: Rosita Ulinskienė auklėtoja metodininkė,  Valė Petkevičienė auklėtoja metodininkė.