„Boružėlės" 1,5-2 metų lopšelio grupė

Auklėtojos: Edita Bagdonienė – auklėtoja metodininkė, Kristina Mulerčikienė – auklėtoja..

Meskuciai

„Meškučiai” 4-5 metų darželio grupė

Auklėtojos:  Viktorija Eidukaitė – auklėtoja, Zinaida Mackevičienė  vyresnioji auklėtoja

drugelis

„Drugeliai” 6-7 metų priešmokyklinio ugdymo(si) grupė

Auklėtojos: Vilma Šalčienė – vyresnioji auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo(si) pedagogė, Birutė Leonavičiūtė – auklėtoja.
Kaciukai

„Kačiukai” 4-5 metų darželio grupė

Auklėtojos: Laimutė Bagdonaitė –auklėtoja metodininkė,  Birutė Leonavičiūtė – auklėtoja.

„Skruzdėliukai” 5-6 metų darželio grupė

Auklėtojos: Danutė Adamonienė – auklėtoja metodininkė, Marytė Galinienė  – vyresnioji auklėtoja.
Anciukai

„Ančiukai” 3-4 metų darželio grupė

Auklėtojos: Aušra Vaitkevičienė – vyresnioji auklėtoja, Kristina Mulerčikienė  – auklėtoja.

Peledziukai

„Pelėdžiukai” 2-3 metų lopšelio grupė

Auklėtojos: Žaneta Vabuolienė – vyresnioji auklėtoja, Vilma Šalčienė - vyresnioji auklėtoja.

Kiškučiai

„Kiškučiai” 3-4 metų darželio grupė

Auklėtojos: Daiva Beliauskienė  – auklėtoja, Dalė Domarkienė - vyresnioji auklėtoja.

„Ežiukai” 6-7 metų priešmokyklinio ugdymo(si) grupė

Auklėtojos: Gražina Baranauskaitė – vyresnioji auklėtoja, priešmokyklinio ugdymo(si) pedagogė, Laima Lankevičienė - vyresnioji auklėtoja.

Bitutes

„Bitutės” 5-6 metų darželio grupė

Auklėtojos: Rosita Ulinskienė auklėtoja metodininkė,  Valė Petkevičienė auklėtoja metodininkė.