Vizija

Bendrų kūrybinių bandymų, eksperimentų vaikams, tėvams, darbuotojams buveinė, kurioje būtų visiems, jauku, gera svajoti, saugu judėti, ugdytis, tobulėti, dirbti.

Misija

Birštono vaikų lopšelis–darželis „Vyturėlis“ atviras pokyčiams, ugdantis 1- 6 (7) metų įvairių gebėjimų vaikus, glaudžiai bendradarbiaujantis su šeima, visuomene, ugdantis vaiko tautiškumą, sveiką gyvenseną bei padedantis pasirengti mokymuisi mokykloje.