Auklėtoją Zosę Birutę Vaišnorienę Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo proga apdovanojo

UŽ ILGAMETĮ, NUOŠIRDŲ DARBĄ IR KŪRYBIŠKĄ, PROFESIONALŲ JAUNŲJŲ BIRŠTONIEČIŲ UGDYMĄ

Auklėtoja darbą dirba 44 metus. Ikimokyklinių įstaigų pedagogų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narė. Su ugdytiniais nuolat dalyvauja įvairiuose savivaldybės ir regiono projektinėse veiklose, renginiuose. Zosė Birutė šių metų rugpjūčio 17 d. švęs savo pedagoginės veiklos 45-erių metų jubiliejų. Aktyvi ne tik tiesioginiame „Vyturėlio“ auklėtojos darbe, bet taip pat visuomeniniame Birštono gyvenime. Yra Birštono visuomeninių organizacijų: „Raudonasis kryžius“, „Lietuvai pagražinti“ draugijos, Trečiojo Amžiaus Universiteto dalyvė. Kiekvienas žmogus turi savo autoritetą, pavyzdį, į kurį norėtų lygiuotis. Asmenybę, kurios gyvenimo būdas, ar charakterio savybės imponuoja, padeda ir įkvepia įvairiais gyvenimo momentais, moko paprastų, bet labai svarbių gyvenimo tiesų. Zosei Birutei tokiu pavyzdžiu buvo jos tėvų – Janinos ir Antano šeimos pavyzdys. Būtent mamos ir tėčio pavyzdys paskatino ir Zosę Birutę pasirinkti pedagogės specialybę.

Mokytojų šventė

2015-10-05

Šiais metais pirmą kartą buvo paskelbta geriausio auklėtojo nominacija. Komisijos sprendimu apdovanojimas buvo paskirtas mūsų įstaigos auklėtojai Rositai Ulinskienei. Nominacija jai paskirta už pedagoginės patirties skleidimą dalyvaujant įvairiuose kvalifikaciniuose renginiuose, projektuose su socialiniais partneriais, už renginių organizavimą savivaldybėje ir dalyvavimą Respublikiniuose projektuose. Padėkos raštus  bei dovanas gavo auklėtoja Editai Bagdonienei ir meninio ugdymo pedagogė Janina.

Scroll to Top