Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketvirtis

Fnansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketvirtis

Finansinių sumų ataskaita 2015 m. I ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015 m. I ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketvirtis

Finaninių sumų ataskaita 2015 m. II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015 m. II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketvirtis

Finansavimo sumų ataskaita 2015 m. III ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015 m. III ketvirtis

Darbo užmokestis 2015 m. III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. IV ketvirtis

Finansavimo sumų ataskaita 2015 m. IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2015 m. IV ketvirtis

Darbo užmokestis 2015 m. IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita (tęsinys) IV ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinių sumų ataskaita IV ketvirtis

Finansinių sumų ataskaita III ketvirtis

Finansinių sumų ataskaita II ketvirtis

Finansinių sumų ataskaita

Aiškinamasis raštas IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas III ketvirtis

Aiškinamasis raštas II ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 2013 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas 2013 m. II ketv

Aiškinamasis raštas 2013 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas 2013 m. IV ketv.

Finasavimo sumos

Finansavimo sumos  II ketv

Finsavimos sumos III ketv.

Finasavimo sumos IV ketv.

Finansinės būklės ataskaita

Finansinės būklės ataskaita  II ketv

Finansinės būklės ataskaita III ketv.

Finansinės būklės ataskaita IV ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita II ketv

Veiklos rezultatų ataskaita III ketv.

Veiklos rezultatų ataskaita IV ketv.

2012 m. I ketv. aiškinamasis raštas

2012 m. II ketv. aiškinamasis raštas

2012 m. IV ketv.  aiškinamasis raštas

Finansavimo sumų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Ilgalaikio materialiojo turto ataskaita

Nematerialiojo turto ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finasavimo sumos -20 VSAFAS

FINASINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

 Darbo užmokestis 2017

Scroll to Top