SKLANDI ADAPTACIJA DARŽELYJE 2019

PROJEKTO „ŠIUOLAIKINĖS INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR MAŽŲ VAIKŲ SVEIKATA“ REKOMENDACIJOS

             2017-2018 metais atliktas mokslinis tyrimas ,,Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“. Tyrimą atliko Vilniaus universiteto mokslininkų grupė. Du šimtai 4-5 metų amžiaus vaikų dalyvavo psichologiniame pažintinių ir savireguliacijos gebėjimų įvertinime.

            Europos šalyse ir JAV bei Australijoje atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad ekranus turinčių informacinių technologijų (IT) ar elektroninių medijų prietaisų naudojimas mažų, ikimokyklinio amžiaus, vaikų tarpe išaugo ir tokia tendencija stebima nepriklausomai nuo šeimos socioekonominio statuso. Didėjant išmaniųjų technologijų prieinamumui, auga ir tėvų bei specialistų poreikis suprasti technologijų daromą įtaką vaikų sveikatai ir gerovei. Kiekviena šalis – dėl kultūrinių, socialinių ir kitų skirtumų – turėtų turėti tos šalies moksliniais tyrimais grįstas rekomendacijas. 

            2017–2018 metais atliktas mokslinis tyrimas „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“. Tyrimą atliko Vilniaus universiteto mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Romos Jusienės: dr. Rima Breidokienė, doc. dr. Ilona Laurinaitytė, dr. Rūta Praninskienė, dr. Lauryna Rakickienė, doc. dr. Vaidotas Urbonas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties nr. GER-006/2017). Tyrime dalyvavo apie 1200 šeimų, auginančių pusantrų–penkerių metų amžiaus vaikus. Du šimtai 4–5 metų amžiaus vaikų dalyvavo psichologiniame pažintinių ir savireguliacijos gebėjimų įvertinime. Šio mokslinio tyrimo pagrindu parengėme rekomendacijas įvairių sričių specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, ir tėvams bei globėjams. 

Bendros vaikų naudojimosi ekranus turinčiais elektroniniais prietaisais (IT prietaisais ir TV) rekomendacijos.

IT prietaisų naudojimo kiekybė.

            Atlikto tyrimo rezultatai vienareikšmiškai patvirtina ir užsienio tyrėjų rezultatus, skelbiančius, jog ilgesnis mažų vaikų buvimas prie ekranų yra susijęs su įvairiomis fizinės ir psichikos sveikatos problemomis, t. y. trumpesne miego trukme, dažnesniais somatiniais skundais, nesveiko maisto vartojimu, didesnėmis elgesio ir emocijų problemomis. Laisvadieniais vaikai prie ekranų būna ilgiau nei darbo dienomis. Reikšmingai didesnei fizinės sveikatos problemų bei elgesio ir emocijų sunkumų raiškai atsirasti svarbi jau 1–2 val. (ir ilgesnė) buvimo prie ekranų trukmė. Atitinkamai, didžiausią dėmesį reikia skirti vaikų buvimo prie ekranus turinčių IT prietaisų trukmės stebėsenai: saugus laikas 1,5–2 metų amžiaus vaikams yra 30 min, 3–5 metų vaikams – 1 val. per dieną. 

IT prietaisų naudojimo kokybė.

            Leidžiant vaikams naudotis išmaniaisiais įrenginiais svarbus yra turinio aspektas. Šiuo metu egzistuoja daugybė mobiliųjų programėlių bei kita programinė įranga, skirta ne tik suaugusiesiems, bet ir mažiems vaikams. Yra duomenų, kad šių prietaisų naudojimas mažiems vaikams gali būti naudingas, pavyzdžiui, padeda vystyti vaikų kognityvinius, socialinius ir kalbinius gebėjimus, bei ypač padeda palaikyti tarpasmeninius ryšius su artimaisiais. Vis dėlto rekomenduotina mažinti pramoginių/žaidimų programėlių skaičių, jas keičiant edukacinėmis programėlėmis, tačiau neviršijant rekomenduojamos buvimo prie IT prietaisų trukmės. Mūsų tyrimo rezultatai iš esmės patvirtina šias prielaidas.  

Su IT prietaisų naudojimu susijusių taisyklių laikymasis.

            Tėvų nustatomos taisyklės yra labai svarbios formuojant įvairius vaikų įpročius. Atitinkamai ekranų naudojimo trukmės apribojimai ar kitos buvimo prie ekranų sąlygas nustatančios taisyklės, kurios vaikui pateikiamos bendradarbiavimo būdu, gali padėti suvaldyti vaikų ekranų naudojimą. Aiškios taisyklės skatins formuotis vaikų savireguliacinį elgesį ir sumažins tarp tėvų ir vaikų konfliktus, kylančius dėl IT prietaisų naudojimo. Be to, tėvams taip pat svarbu stebėti, kiek ir kaip jie patys naudoja IT prietaisus, vaikams esant šalia. Viena vertus, tėvai modeliuoja vaiko elgesį ir vaikas išmoksta įvairių (ne tik pageidautinų) elgesio būdų, kuriuos vėliau keisti gali būti sudėtinga. Kita vertus, prasmingas laikas, praleistas bendraujant su vaiku ar atliekant bendrą veiklą (žaidžiant, sportuojant, mokantis) turi didelę teigiamą naudą vaiko raidai. 

Zonų be ekranų turėjimas.

            Kadangi turintys IT prietaisų savo kambaryje vaikai prie ekranų praleidžia reikšmingai daugiau laiko, nei IT prietaisų savo kambaryje neturintys vaikai, rekomenduojame namie turėti vietą(ų), kuriose tokių prietaisų nėra. Ypač tai pasakytina apie vaiko miegamąją zoną. Be to, reikia mažinti televizijos kaip fono naudojimą, jei patalpoje yra mažų vaikų. 

Saugumo užtikrinimas.

            Mažų vaikų IT prietaisų naudojimas turi būti ne tik griežtai kontroliuojamas, bet tėvai bei ugdymo įstaigų specialistai turėtų suprantamai ir savalaikiai aiškinti vaikams apie IT prietaisų naudojimo pavojus bei nurodyti, kokiais atvejais vaikas turėtų kreiptis pagalbos į suaugusiuosius, jei jis susiduria su nesaugia informacija. 

Vaikų pažintiniai bei savireguliacijos gebėjimai ir naudojimasis IT prietaisais.

Savireguliacijos gebėjimai.

            Tyrimo rezultatais, mažiausiai laiko prie ekranų prieš metus praleidę vaikai pasižymi geriausiais savireguliacijos gebėjimais testavimo metu – jiems susivaldyti (atsispirti pagundai) sekasi geriau, nei daugiau laiko prie ekranų praleidusiems vaikams. Šis neigiamas buvimo prie ekranų ir savireguliacijos ryšys ypatingai stiprus keturmečių vaikų grupėje, kas gali rodyti, kad jaunesnio amžiaus vaikams buvimas prie ekranų daro stipresnę neigiamą žalą. Ypatingai svarbu struktūruoti vaikų buvimo prie ekranų savaitgaliais ar laisvadieniais laiką, kadangi tyrimo rezultatai parodė, kad buvimas prie ekranų savaitgaliais turi didesnę neigiamą reikšmę keturmečių savireguliacijai. 

Regimojo suvokimo ir smulkiosios motorikos gebėjimai.

            Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vaikų ilgesnis naudojimasis išmaniaisiais ir konsole darbo dienomis prieš metus siejasi su mažesniais jų vizualiniais motoriniais gebėjimais; be to, penkiamečių mažesni regimosios atminties gebėjimai siejosi su bendrai ilgesne prie ekranų leidžiamo laiko darbo dienomis ir laisvadieniais (ypatingai TV ir išmaniuoju telefonu) trukme. Šis neigiamas ryšys išlieka net ir kontroliuojant motinos išsilavinimą. Ir vizualiniai motoriniai, ir regimosios atminties gebėjimai reikšmingi mokyklinei sėkmei, todėl labai svarbu laikytis rekomenduojamos buvimo prie ekranų laiko trukmės. Svarbu, kad vaikas turėtų galimybę lavinti smulkiąją motoriką atlikdamas kitas veiklas: piešdamas, konstruodamas, lipdydamas ir pan., ką ypatingai apriboja naudojimasis išmaniais ir kitais ekranais. Vizualinius motorinius gebėjimus gerai ugdo bet kokie žaidimai kamuoliu ar kamuoliukais.

Samprotavimo gebėjimai ir savikontrolė.

            Remiantis tyrimo rezultatais, kuo dažniau namie TV įjungtas kaip fonas (nors jo niekas nežiūrėjo), tuo mažesnius neverbalinio samprotavimo gebėjimus bei stambiosios motorikos kontrolės gebėjimus turėjo vaikai po metų testavimo laikotarpiu. Dažnesnis TV kaip fono naudojimas namie taip pat siejosi su mažesniais vaiko motoriniais vizualiniais gebėjimais. Nepaisant to, kad dažniau foniniu TV naudojosi mažesnio išsilavinimo tėvai, o tai gali paaiškinti ir mažesnius vaikų pažintinius gebėjimus, rekomenduojame atkreipti dėmesį į neigiamą ne tik tiesioginio buvimo prie TV, bet ir foninio TV reikšmę vaikų pažintinei raidai. Penkiamečiams vaikams neigiamas TV kaip fono naudojimo ir stambiosios motorikos kontrolės ryšys išlieka net ir kontroliuojant motinos išsilavinimą. Rekomenduojame nenaudoti TV kaip fono namie ir suteikti kuo daugiau galimybių vaikams žaisti laisvą žaidimą, užsiimti sportine, kūrybine veikla, įsitraukti į prasmingas socialines sąveikas. 

Vykdomoji funkcija.

            Tyrimo rezultatai pagrindžia, kad vaikams nuo 5 metų amžiaus (bet ne nuo 4 metų!) kompiuterių ar planšetinių kompiuterių naudojimas edukaciniais tikslais gali padėti lavinti kai kuriuos pažintinius gebėjimus (veikliąją atmintį, slopinančiąją kontrolę). Siekiant ugdomojo poveikio, vaikai turėtų naudotis lavinančiomis programėlėmis ar žaidimais kartu su suaugusiaisiais ar jų prižiūrimi. Jei vaikai žiūri animacinius filmukus ar kitas programas per televiziją ar kitus IT prietaisus, svarbu, kad jie būtų skirti būtent ikimokyklinio amžiaus, o ne vyresniems vaikams; mažiems vaikams skirtose programose ne tik nėra smurtinio turinio, bet ir būdingas lėtesnis veiksmas, vaikai nėra pernelyg stimuliuojami ir gali valingai sutelkti dėmesį į įvykius ir vaizdus. Virtualių pokalbių programų naudojimas, leidžiantis ikimokyklinio amžiaus vaikams bendrauti su artimaisiais per atstumą, nesiejamas su pažintinės raidos rizika.

 Vaikų fizinė bei emocinė sveikata, kasdieniai įpročiai ir naudojimasis IT prietaisais.

Vaikų mitybos įpročiai.

            Nerekomenduojama valgymo metu žiūrėti televizorių ar naudotis išmaniaisiais įrenginiais tiek normaliai, tiek prastai valgantiems vaikams. Tyrimo rezultatais, vaikų maitinimas ar valgymas su IT prietaisais siejasi su didesniais somatiniais simptomais (ypač susijusiais su virškinamojo trakto veikla), su nesveiko maisto vartojimu ir su elgesio bei emocijų problemomis. Ilgainiui (vyresniems vaikams) valgymas su ekranais tampa viršsvorio rizikos veiksniu, ypač jeigu vaikai turi elgesio ir emocijų reguliacijos sunkumų. Labai rekomenduojama vaikams su tėvais (ar visa šeima) valgyti drauge, nenaudojant jokių ekranų.

Vaikų miegas.

            Vaiko poilsio zonoje neturi būti televizoriaus ar kitų IT prietaisų. IT prietaiso (ir TV) laikymas vaiko kambaryje ar jo miegamojoje zonoje siejasi su didesniais miego sunkumais bei užmigimo trukme. Miego sunkumų daugėja ir tuomet, kai nėra aiškios miegotvarkos, pastovaus ėjimo miegoti režimo. Taip pat nerekomenduojama naudoti IT prietaisų vaikų migdymui, bendrai šiais prietaisais nereikėtų naudotis likus valandai iki miego.

Vaikų elgesys ir emocinė raida.

            Tyrimo rezultatais, ikimokyklinio amžiaus vaikų buvimas prie ekranų ypač siejasi su elgesio bei emocijų sutrikimų rizika. Todėl siekiant geros vaikų emocinės raidos ir didinant jų elgesio reguliaciją, būtina riboti buvimo prie ekranų laiką, o taip pat turėti aiškias ir nuoseklias IT prietaisų naudojimo taisykles. Nors IT prietaisai gali atrodyti labai veiksminga priemonė siekiant išlaikyti vaikus ramius ir tylius, tačiau tai nedidina jų gebėjimo reguliuoti emocijas ar elgesį. Tai jokiu būdu neturėtų būti vienintelis ar dažnai taikomas būdas užimti arba nuraminti vaikus. Rekomenduojama mokyti vaikus elgesio bei emocijų reguliavimo įvardinant emocijas, jas atpažįstant ir tinkamai reiškiant, o taip pat aptariant problemines situacijas ir kartu ieškant sprendimo būdų. Mažų vaikų emocinių sutrikimų riziką taip pat didina, kaip parodė tyrimo rezultatai, fizinio aktyvumo stoka. Todėl labai svarbu vaikams sudaryti sąlygas bent valandą per dieną būti fiziškai aktyviems (laisvai ir daug judėti, bėgioti, žaisti sportinius žaidimus).

Kasdienės veiklos ir IT prietaisų naudojimas.

            Mūsų tyrimas atskleidė, kad dažniausiai tėvai leidžia mažiems vaikams naudotis IT prietaisais, kai nori užsiimti namų ruoša. Tačiau kaip tik rekomenduojama, kad namų ruošos darbus ikimokyklinio amžiaus vaikai galėtų atlikti kartu su tėvais, nes tokio amžiaus vaikai labiausiai mokosi stebėdami ir mėgdžiodami. Būtent dėl šios priežasties (stebėjimo ir mėgdžiojimo) tėvai būdami drauge su savo vaikais patys turėtų mažiau naudotis IT prietaisais, nes tai didina tikimybę, kad ir vaikai daugiau naudosis IT prietaisais.

 Informaciją pateikė direktorės pavaduotoja ugdymui L. Jusienė

Išmintis, slypinti M. Montessori priesakuose tėvams

             XX amžiuje pedagoginio auklėjimo revoliuciją įvykdė vos keturi pedagogai. Tai amerikietis Johnas Dewey, vokietis Georgas Kerschensteineris, italė Maria Montessori ir rusas Antonas Makarenka. M. Montessori tapo pirmąja gydytoja moterimi savo šalyje. Visą gyvenimą ji dirbo su vaikais ir savo tikslių pastebėjimų dėka sukūrė unikalią ugdymo sistemą įvairiapusiškam ir harmoningam vaiko lavinimui. Ji taip pat suformulavo trumpus priesakus-priminimus tėvams, rašoma redler.ru. Jie paprasti, bet įsigilinus į kiekvieną iš jų akivaizdu, kad keliuose žodžiuose glūdi gili išmintis. Jei bent kartą per metus perskaitysite šį sąrašą, jūsų santykiai su vaikais gali pereiti į naują kokybinį lygmenį, o vaikas užaugs labiau išsivysčiusia ir harmoninga asmenybe:

 1. Vaikai mokosi iš to, kas juos supa.
 2. Jei vaikas yra dažnai kritikuojamas, jis išmoksta teisti.
 3. Jei vaikas dažnai giriamas, jis išmoksta vertinti.
 4. Jei vaikui rodomas priešiškumas, jis išmoksta peštis.
 5. Jei su vaiku elgiamasi sąžiningai, jis išmoksta teisingumo.
 6. Jei vaikas dažnai išjuokiamas, jis išmoksta būti droviu.
 7. Jei vaikas gyvena apsuptas saugumo, jis išmoksta tikėti.
 8. Jei vaikas dažnai gėdinamas, jis išmoksta jaustis kaltu.
 9. Jei vaikui dažnai pritariama, jis mokosi teigiamo požiūrio į save.
 10. Jei tėvai dažnai būna vaikui atlaidūs, jis mokosi būti pakantus.
 11. Jei vaikas dažnai drąsinamas, jis įgyja pasitikėjimo savimi.
 12. Jei vaikas gyvena draugiškoje atmosferoje ir jaučiasi reikalingas, jis išmoksta rasti šiame pasaulyje meilę.
 13. Nekalbėkite blogai apie vaiką – nei jam esant, nei jam už nugaros.
 14. Koncentruokitės į vaiko gerų savybių ugdymą, tada ilgainiui blogoms savybėms nebeliks vietos.
 15. Visada išklausykite vaiką ir atsakykite jam, kai jis į jus kreipiasi.
 16. Gerbkite vaiką, kuris padarė klaidą ir gali dabar arba vėliau ją ištaisyti.
 17. Būkite pasirengę padėti vaikui, kuris ieško, ir būkite nematomi vaikui, kuris jau viską rado.
 18. Padėkite vaikui įsisavinti tai, ko jis anksčiau nebuvo įsisavinęs. Darykite tai pripildydami aplinkinį pasaulį rūpesčiu, santūrumu, tyla ir meile.
 19. Bendraudami su vaiku visada demonstruokite geriausias manieras – siūlykite jam geriausia iš to, ką turite patys

 Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/gyvenimas/seima/ismintis-slypinti-m-montessori-priesakuose-tevams.d?id=75228398

Mažylio paruošimas vaikų darželiui

Adaptacijos sunkumų vaikų darželyje pasitaiko dažnai. Vaiko verksmas prieš išsiskiriant su mama yra normalus dalykas. Jeigu mažylį planuojate leisti į darželį, šį rudenį, tai reikia laiko šiam įvykiui pasiruošti ir pačiam, ir vaiką paruošti.

 1. Liaukitės jaudintis. Viskas bus gerai. Tik neperteikite savo nerimo vaikui, jam girdint neaptarinėkite galimų sunkumų. Neverta griebtis ir kito kraštutinumo t.y. viską idealizuoti. Geriausia pozicija – tai neišvengiamybė, kad reikės eiti į darželį.
 2. Atkreipkite dėmesį į vaiko režimą. Per vasarą jis turi būti pertvarkytas taip, kad mažylis nejustų skirtumo tarp namų režimo ir darželio.
 3. Mažylio meniu: maksimaliai priartinkite prie darželio meniu (maisto). Atsisakykite užkandžiavimų tarp valgymų. Tuo atveju jei vaikas turi valgymo problemų, būtina pasikalbėti su auklėtoja ir paprašyti, kad ji būtų atidesnė jam.
 4. Pasistenkite vaiką pratinti į tualetą „rimtu reikalu“ eiti tuo pačiu laiku. Laiką reikia suderinti su darželio režimu t. y. kada vaikai eina į lauką, kada miega…
 5. Grūdinti reikia visus vaikus, bet ypač tuos vaikus, kurie ruošiasi eiti į darželį: būti kuo daugiau lauke, vaikščioti basomis namuose, vasarą lauke, labai naudingos vandens bet kokios procedūros t.y. dušas, vonia, ežeras, jūra… Pamažu pratinti reikia vaiką prie šaltesnių gėrimų iš šaldytuvo (pienas, kefyras, sultys. Ledai – labai naudinga temperatūrų kontrasto požiūriu.
 6. Jeigu vaikas verkia tik išsiskirdamas su mama, o po to jaučiasi gerai, tada reikia keisti Įsitvirtinusią išsiskyrimo „tradiciją“

Tačiau pasitaiko vaikų, kurie labai nervinasi ir mamai nesant šalia, pablogėja miegas, apetitas… Dažniausiai toks vaikų elgesys yra suaugusiųjų elgesio pasekmė. Per didelis mamos nervinimasis, neteisingas savo vaidmens vaiko gyvenime suvokimas, nenoras jo elgesyje įžvelgti manipuliavimo suaugusiais požymių. Visų pirma šioje situacijoje savo vidinę būseną turėtų keisti mama. Pratinti vaiką išsiskirti su mama geriausia sukuriant tokias situacijas, kuomet pats vaikas norėtų paprašyti mamas, kad išeitų…

Stebėkite kaip vaikas žaidžia su kt. vaikais, ar jis pritampa prie žaidžiančių. Išmokykite vaiką pasisveikinti su draugais, su auklėtoja, su suaugusiais. Gerai jei vasarą vaikas yra dideliame vaikų būryje.

Pratinkite vaiką neštis į lauką tik tuos žaisliukus, su kuriais jis pasirengęs dalintis su draugais, nes priešingu atveju jis visą laiką jaudinsis dėl savo žaisliuko, kad niekas jam nenutiktų.

SĖKMĖS IR KANTRYBĖS!

Parengė derektorės pavaduotoja ugdymui Laima Jusienė

II. Rekomenduojami etnokultūrinio ugdymo siekiniai ir turinio gairės įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

2.1. Etnokultūrinio ugdymo siekiniai

Pagrindinis etnokultūrinio ugdymo siekis įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas – panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, kūrybos, darnaus sugyvenimo su kitais, tautos patirties perėmimo ir prigimtinių galių atsiskleidimo šaltinį, paskatinti vaiko susidomėjimą įvairiais papročiais ir tautinio meno rūšimis.

To galima pasiekti:

 • etninės kultūros ugdymą(si) grindžiant vaikų teigiamomis emocijomis, maloniais išgyvenimais ir žaismingumu, per aktyvią vaiko veiklą – pajaučiant, paliečiant, stebint, įsižiūrint, tyrinėjant, eksperimentuojant, kuriant ir pan.;
 • suteikiant vaikams galimybes pastebėti etnines vertybes kasdieniniame gyvenime, siejant ugdymą(si) su kūrybine veikla;
 • sudarant sąlygas vaikui perimti liaudies tradicijas, kaupti etnokultūrinę patirtį kuo įvairesniais ir priimtinais pagal amžių būdais bei formomis;
 • pagal tradicinės kultūros pavyzdžius ugdant nuostatą elgtis dorai, žadinant vaiko meilę ir pagarbą artimiesiems, aplinkiniams, bendraamžiams, gamtai;
 • skatinant aktyvų vaikų dalyvavimą ir įsitraukimą į etnokultūrinę veiklą su tėvais (globėjais), pedagogais, kitais vaikais;
 • sudominant tėvus (globėjus) etnine kultūra ir skatinant juos kartu su savo vaiku rengti tradicines šventes, jose dalyvauti, lankyti kitus etninės kultūros renginius.

Pagrindinis etnokultūrinio ugdymo siekis įgyvendinant pradinio ugdymo programą – sudaryti vaikui sąlygas įgyti svarbiausių etninės kultūros reiškinių bei vertybių pažinimo ir suvokimo pradmenis, tapti tradicijų perėmėju tenkinant savo prigimtinius žaidybinius, kūrybinius ir pažinimo poreikius.

To galima pasiekti:

 • plėtojant vaikų etnokultūrinės raiškos įgūdžius ir tautinio paveldo pažinimą, kurių užuomazgas vaikai jau įgijo šeimoje, gimtojoje aplinkoje ar ugdymo institucijoje;
 • per etnokultūrinį ugdymą stiprinant vaiko ryšį su aplinkos žmonėmis – tėvais, artimaisiais, draugais ir kaimynais, skatinant vaikų meilę bei pagarbą savo gimtinei, Tėvynei ir jos kultūrai, formuojant tradicijomis grindžiamą dorinį vaikų elgesį;
 • skatinant vaikų pomėgį liaudies kūrybai ir tradicijoms, atskleidžiant tautos palikimo įvairovę, papročių ar vaizdinių įvairialypį pobūdį, plėtojant papročių ir apeigų suvokimą, skatinant domėjimąsi kitų tautų papročiais.

2.2. Rekomenduojamos turinio gairės atsižvelgiant į skirtingą vaikų amžių

Šiame skyriuje pateikiamos, atsižvelgiant į skirtingą vaikų amžių,  išsamiai aprašytos rekomenduojamos turinio gairės, iš kurių pedagogas galėtų panaudoti mažesnę ar didesnę dalį – savaip pritaikydamas, papildydamas ar kai ko atsisakydamas atsižvelgiant į savo galimybes, ugdytinių poreikius ir ugdymo(si) situaciją. Švietimo įstaiga, kurioje ugdymas vykdomas tautinės mažumos kalba, čia pateiktas rekomenduojamas temas ir etnokultūrinio ugdymo gaires taip pat galėtų pritaikyti savo ugdymo programoms, lietuvių liaudies kūrinius pakeičiant atitinkamais savo tautos kūriniais.

Rekomenduojamo etnokultūrinio ugdymo turinys orientuojamas į vaiko gyvenimui ir ugdymui(si) reikalingų socialinių bei kultūrinių kompetencijų plėtojimą, tautinio tapatumo jausmo žadinimą, teikiant prioritetą bendrųjų vertybinių ir pozityvių asmeninių nuostatų pradmenų formavimui(si). Siekiant integruoto ugdymo efektyvumo, turinio gairės sudarytos vadovaujantis koncentriškumo principu – aktualias ir reikšmingas temas numatyta aptarti ne kartą, vis grįžtant prie tos pačios temos, kaskart vis gilinant ir plečiant jos turinį. Pereinant nuo paprastesnio prie sudėtingesnio ugdymo turinio, laipsniškai lavinama vaikų etnokultūrinė saviraiška, formuojamos jų žinios, supratimas, gebėjimai ir nuostatos. Atrenkant etninės kultūros ugdymo turinį bei organizuojant ugdymo procesą rekomenduojama jo neperkrauti vaikams nesuprantamais ir tolimais dalykais, vengti vien kiekybinio plėtojimo.

2.2.1.Turinio gairės įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas

Pedagogui visuomet svarbu pajusti, kokiame amžiaus tarpsnyje, kokius reiškinius reiktų analizuoti, kas vaikams įdomu, suvokiama ir reikšminga. Ugdomuoju požiūriu ypač svarbi tautosaka, muzikinis ir žaidybinis folkloras, tautodailė, paprotinis elgesys ir tradicinės šventės, tačiau būtina atsižvelgti, kokie žanrai ar šventės yra tinkamesni mažesniems vaikams, kokie – vyresniems.

Patiems mažiausiems – iki trejų metų – tinkamiausi tautosakos žanrai yra lopšinės, žaidinimai, trumpos dainos apie gyvūniją. Ypač svarbios lopšinės ir žaidinimai, kurie padeda sukurti gerą dvasinę bei fizinę vaikų būseną: lopšinės veikia raminančiai, sukuria saugumo, patogumo ir aplinkos harmonijos pajautimą, o žaidinimai vaikus aktyvina, linksmina, lavina jų dėmesį ir koordinaciją. Žaidinant vaikas myluojamas, supamas, glostomas, kutenamas, jodinamas ant suaugusiojo kojos arba kelių, žaidžiama jo rankutėmis, pirštukais – taigi atliekamas savotiškas masažas, skatinantis vaiko raumenų įsitempimą ir atsipalaidavimą, galūnių judrumą, viso kūno (o kartu ir vidaus organų) veiklos aktyvumą. Rekomenduojamos nedidelės apimties  dainos (2–8 eilučių), kurių aiškus ir suprantamas vaizduojamojo pobūdžio siužetas (pvz., apie vaikams žinomų gyvūnų ir paukščių nuotykius), žodžiai lengvai tariami, melodijos nedidelės apimties, nesudėtingos ritmikos, su pakartojimais. Itin tinkamos yra refreninės dainos (pvz., „Bū bū, aš jautukas“, kurioje nuolat pakartojama frazė „bū bū“), nes būtent pasikartojančius žodžius, jų intonacijas mažieji greičiausiai įsimena, juos atitaria dainuojant suaugusiajam, kol galiausiai sugeba padainuoti visą dainą. Tokio amžiaus vaikai labai mėgsta dainas su imitaciniais judesiais ar kitais vaidybiniais elementais, nesudėtingus paukščių ir gyvūnų balsų pamėgdžiojimus, trumpas skaičiuotes ir pasakas (suaugusieji turėtų jas daugybę kartų žaidybine forma pakartoti, kol mažieji patys pradės jas atkartoti). Trimečiams vaikams jau kyla noras improvizuoti – kurti „savo“ dainas ar pasakas vadovaujantis girdėtais pavyzdžiais. Lopšelinukų pasaulis dar palyginti labai mažas, kuriame svarbiausi yra mama ir kiti artimieji, kasdieniniai veiksmai ir daiktai, kol palaipsniui vaikai pradeda domėtis platesne aplinka, gamta ir jos reiškiniais, įsiminti kai kurias tradicijas (pavyzdžiui, kad reikia pasisveikinti, padėkoti), ima laukti svarbiausių švenčių (pvz., Kalėdų, Mamytės dienos).  Šiame amžiuje itin svarbu, kad liaudies kūryba būtų panaudojama kuo funkcionaliau (pvz., lopšinės dainuojamos prieš miegą), ji natūraliai būtų įterpiama į suaugusiųjų buvimą kartu su vaiku, padedant jam suvokti save ir supantį pasaulį, lavintis įvairius gebėjimus (kalbėti, judėti, muzikuoti ir pan.).

Ketvirtaisiais metais vaikų etnokultūriniame ugdyme jau žymiai svarbesnis vaidmuo tenka vaikų darželiui. Keturmečiai daug judresni, spontaniškai buriasi po 4–6 į grupes ir itin mėgsta vaidybinius siužetinius žaidimus, taip pat šokti (žinoma, savaip) skambant ritmiškai ir smagiai liaudies muzikai. Pasižymėdami patiklumu ir vaizduote, šio amžiaus vaikai nuoširdžiai tiki liaudies kūrybai būdingais vaizdiniais (visas pasaulis yra stebuklingas ir gyvas – žvėrys, saulė, upė, akmenys kalbasi, verkia, juokiasi ir pan.), dėl to juos vertina labai jausmingai. Tinkamiausi tautosakos kūriniai – raiškios skaičiuotės, paukščių balsų pamėgdžiojimai ir erzinimai, būrimai (skirti boružei, gegutei ir kitiems labiau žinomiems paukščiams bei gyvūnams), nedidelės apimties dainos ir pasakos (apie gyvūniją, saulę ir kt.), paprastesnės mįslės ir patarlės (grindžiamos ne alegorijomis, o tiesioginiais vaizdiniais, skambiu rimavimu). Reikėtų parinkti tokius kūrinius, kurie padėtų laipsniškai plėsti vaikų žodyną, tartį, supažindintų su augalijos, gyvūnijos, daiktų ir reiškinių įvairove.

Penkiamečiai jau sugeba vertinti poelgius, atsiranda pastovūs moraliniai, doroviniai ir estetiniai kriterijai bei vertinimai. Juos jau galima pratinti prie paprotinio elgesio, plėtoti suvokimą, kas yra šeima (jos įvaizdį vaikai intuityviai atspindi žaisdami „namus“). Didėja vaikų potraukis įvairialypei meninei veiklai (muzikavimui, piešimui, šokimui, teatralizuotiems siužetiniams žaidimams ir pan.), padidėja jų fizinė ištvermė, judrumas. Tokio amžiaus vaikams tinka kalbos lankstumą lavinančios „svetimkalbės“ skaičiuotės, garsų pamėgdžiojimai ir erzinimai (gyvūnų, piemenų), 4–5 posmų liaudies dainos (klausimo-atsakymo formos, lengvesnės formulinės ir grandininės, taip pat gali tikti ir kai kurios „vaikiško“ turinio šeimos ar kalendorinės dainos). Padidėjusį vaikų judrumo poreikį padeda tenkinti liaudies žaidimai ir rateliai, paprastesni šokiai – daugiausia rato ar eilių formų, su pasisukimo už parankių figūromis, įvairiomis judesių improvizacijomis (ką nors vaizduojant, atkartojant ir pan.). Vaikai gali jau bandyti piešti tradicinės ornamentikos motyvus, savo piešiniuose vaizduoti pasakų, dainų, tradicinių švenčių ir kitus veikėjus. Šiame amžiuje auga susidomėjimas svarbiausiomis kalendorinėmis šventėmis (Kūčiomis, Kalėdomis, Užgavėnėmis, Kaziuko muge, Velykomis), noras jose dalyvauti, suprasti švenčių reikšmę. Su penkiamečiais galima vykti į netolimas išvykas (geriau mažesnėmis grupėmis).

Šešiamečiai jau gali žaisti žymiai įvairesnius liaudies žaidimus didesnėmis grupėmis – judriuosius, siužetinius, vaidybinius, didaktinius ir kt. Šiam amžiui labai tinkamas piemenukų folkloras. Praktika rodo, kad tokio amžiaus vaikams muzikavimas ir dainavimas tampa viena iš mėgstamiausių veiklos rūšių. Šešiamečiai vaikai dažniausiai jau sugeba atskirti įvairius liaudies muzikos žanrus, atlikimo būdus, apibūdinti kūrinio nuotaiką. Jų repertuaro įvairovė gali būti labai plati: skaičiuotės, garsų pamėgdžiojimai, erzinimai, gyvūnijos apdainavimai, formulinės, šeimos, darbo ir kalendorinės dainos, netgi viena kita pagal turinį suprantama karinė-istorinė daina. Iš sakytinės tautosakos tinka įvairios mįslės, patarlės, posakiai, melų pasakos ar pasakos be galo, taip pat ilgesnės trukmės pasakos (ne tik gyvulinės ir buitinės, bet ir stebuklinės), kuriose veikėjai patiria įvairių nuotykių, taip pat išryškėja įvairūs veikėjų tarpusavio santykiai, tam tikros elgesio normos. Šešiamečiai noriai mokosi tradicinio etiketo, kaip elgtis prie stalo, paprotinių mandagaus elgesio taisyklių, kaip tinkamai elgtis su kaimynais, draugais, globoti silpnesnius už save. Nedidelės išvykos galėtų būti įvairesnės ir dažnesnės (visų pirma į gamtą, jei yra galimybė – sudalyvaujant edukacinėse veiklose, susijusiose su senaisiais papročiais, darbais, tradicinėmis sodybomis ir pan.).

Toliau pateikiamos rekomenduotinos etnokultūrinio ugdymo gairės pagal sąlygiškai įvardytas temas ir kūriniai etnokultūrinės raiškos ugdymui(si) ikimokyklinukams (išskiriant ankstyvąjį ir 3–5 metų amžių) ir priešmokyklinukams.

Svarbiausi mažo vaiko poreikiai

Visi žmonės turi poreikių.Abrahamas Maslow,XX amžiaus psichologas teigė,kad nepatenkinęs pagrindinių poreikių žmogus negali ugdytis. Stenley Greenspanas ir T.Berry Brazeltonas, du garsiausi šių dienų vaiko raidos ekspertai, atkreipia dėmesį į ypatingus vaikų poreikius. Nusakydami vaikų poreikius jie remiasi platesniu, išsamesniu požiūriu.
Abrahamas Maslow
Abrahamas Maslow sukūrė poreikių, būdingų visiems žmonėms, hierarchijos sistemą. Fiziologiniai, saugumo, priklausymo bendruomenei, pagarbos poreikiai yra alkio, troškulio malšinimas ir fizinis konfortas. Kai vaikai žino, kad yra saugūs ir nebus nuskriausti, jie laisviau jaučiasi bendraudami su kitais ir tyrinėdami aplinką. Priklausymo kitiems, arba bendrumo,jausmas yra patogumo ir ryšio su kitais jausmas. Bendrumo jausmą formuoja pripažinimas, pagarba ir meilė. Pagarba apima savigarbą ir kitų pagarbą. Pagarba atsiranda iš kasdieninės patirties, kai vaikai pajunta, kad yra pjėgūs ugdytis.
Naujausi A.Maslow teorijos tyrinėtojai ginčija teiginį, kad būtina tenkinti žmonių poreikius tam tikra tvarka ir išreiškia nuomonę, kad pagrindiniai žmonių poreikiai neapsiriboja Maslow suformuluotais poreikių hierarchijos sistemoje.Visdėlto Maslow tyrimai įrodė, kad tam tikri pagrindiniai preikiai būtinai turi būti patenkinti, tik tada vaikai galės tinkamai ugdytis.

T.Brazelton ir Stanley Greenspan

T.Berry Brazelton ir Stanley Greenspanas knygoje ,,Vaikų poreikiai,kurių negalima ignoruoti“ apibrėžia išskirtinius mažų vaikų poreikius ir nurodo, kad jiems reikia:
· nuolatinio emocinio ryšio,
· fizinio saugumo ir priežiūros,
· įvairios patirties, atitinkančios individualius poreikius,
· vaiko raidą atitinkančios veiklos,
· tam tikrų ribų ir pažįstamos aplinkos,
· palaikančios bendruomenės ir kultūrinio perimamumo,
· aplinkinių pripažinimo.
Išvardinti septyni poreikiai yra išsamesni negu Maslow pagrindiniai. Jie pagrindžia vaiko ugdymą, iškelia tą svarbų vaidmenį, kurį vaiko gyvenime atlieka šeimos nariai, pedagogai ir bendruomenė. Jei tėvai, pedagogai ir bendruomenė tenkins visus šiuos septynis vaiko poreikius, jis galės sėkmingai ugdytis visose raidos srityse ir užaugs savarankiškas ir laimingas žmogus.
Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo programoje akcentuojama, kad vaikų poreikių patenkinimas yra esminė sąlyga siekiant užtikrinti tinkamą jų priežiūrą ir ugdymąsi. Vaikai gali tinkamai vystytis ir ugdytis, kai užtikrinamas jų emocinis ir fizinis saugumas, patenkinamas smalsumas, yra aplinkinių pripažįstami, mylimi, turi nustatytas ribas, gali veikti pažįstamoje aplinkoje ir jaučiasi esą bendruomenės nariai.

EMOCINIAI POREIKIAI

Kūdikiai antrųjų trečiųjų metų mažyliai nepaprastai jautrūs tėvų, auklių, pedagogų ar kitų globėjų nuotaikai, aktyviai siekia emocinio kontakto. Jie jaučia, ar yra mylimi, ar ne. Mylimas vaikas greičiau auga, geriau vystosi, labiau pasitiki savimi ir savo gebėjimais, jį dažniau lydi sėkmė, nes jis nebijo bandyti, klysti, todėl būtina jo emocinius poreikius tenkinti nuo gimimo ir dar anksčiau.
Mažylį reikia mylėti ne už ką nors: kad gražus, meilus, ramus, bet besąlygiškai, tiesiog už tai, kad jis yra. Jis turi jausti,jog tėvai ar globėjai jį myli ir tuomet, kai verkia, nerimsta ar protestuodamas klykia. Norint užmegzti ryšį su vaiku ir patenkinti jo emocinius poreikius, būtinas akių kontaktas. Jei artimieji ir pedagogai nežiūri vaikui į akis, jo nepriglaudžia, šis taip pat vengia žiūrėti į akis suaugusiems ir vaikams, neišlaiko jų žvilgsnio, žvelgia iš padilbų, traukiasi nuo fizinio prisilietimo. Tuo tarpu aplinkiniams atrodo, kad vaikas nenori su jais bendrauti, yra piktas, atšiaurus, todėl jie pasijunta nejaukiai ir palieka mažylį žaisti vieną, o tai dar labiau didina ,,emocinį badą‘‘, nes vaikas nuolat jaučiasi pamirštas, niekam nereikalingas, vienišas.
Jei pastebime, kad dvejų trejų metų mažylio žvilgsnis trumpas, baikštus, jei pakviestas mūsų link eina šonu, aplinkiniu keliu, stovi nuošaliau, per pagarbų atstumą nuo mūsų, tai gali reikšti, kad „emocinis badas“ vienaip ar kitaip lėmė nerimastingumo, baimingumo, neužtikrintumo atsiradimą. Tokiam vaikui daugiau nei kitam reikia atsargaus, subtilaus besąlygiškos meilės demonstravimo: ką nors žaidžiant nuolat susitikti su juo žvilgsniu, paliesti rankutę, paglostyti galvelę, įtraukti į žaidinimus, kuriuose jis jodomas, kykojamas, sūpuojamas, kutenamas.
Žymus psichologas Erikas H. Eriksonas vaiko emocinę ir socialinę raidą vertino kaip svarbiausią asmenybės tapsmo sritį. Pagal tai jis išskyrė svarbiausius žmogaus amžiaus tarpsnius. Kūdikystė – pasitikėjimo ar nepasitikėjimo formavimosi laikotarpis.
Ankstyvoji vaikystė – savarankiškumo ir gėdos, svyravimų ir abejonių formavimosi laikotarpis. Mažylis suvokia, kad jo veiksmai, elegesys gali paveikti aplinką, todėl mokosi reikšti valią kitiems, ugdosi savikontrolę, stipriną savigarbos jausmą. Jis išbando, ką geba daryti savarankiškai, kas jam leidžiama, kas ne, kiek jo elgesys turi įtakos kitų elgesiui. Savimi ir kitais pasitikintis mažylis drąsiau eksperimentuoja, o jei suaugusieji dažniau skatina, nei draudžia, bara. Atsiranda savarankiškumo, savigarbos jausmai. Aplinka nepasitikintis mažylis veikia atsargiau, o jei suaugusieji jį dažnao bara (kad sudaužė, sujaukė, apsilaistė, nesuspėjo), pradeda abejoti savo gebėjimais, praranda savigarbą, norą, veikti.
Todėl ugdant mažylį svarbu:
· siekti dažno akių ir fizinio kontakto, skirti individualų dėmesį vaikui, tinkamai rūpintis mažyliu,
· kurti saugią, džiaugsmingą aplinką: nuraminti, prajuokinti, džiaugsmingai nustebinti,
· džiuginti, juokinti, žaidinti: nuotaikinga, linksma muzika; žaisliniais muzikos instrumentais; gražiais žaislais, daiktais, spalvinga knygele; linksmu žaidinimu ir kt.
· palaikyti, skatinti, drąsinti: pastebėti naujus gebėjimus, reikšti nuostabą dėl didėjančių galimybių, pažymėti, atšvęsti pasiekimus; džiaugtis kiekviena sėkme
· nekritikuoti, riboti draudimus, neakcentuoti nesėkmių.

PAŽINIMO POREIKIS

Mažyliui būtini žaislai, daiktai, įspūdžiai, kad jo pažinimas galėtų sparčiai vystytis. Jam reikia matyti, liesti, girdėti, uosti, skanauti. Jei įspūdžių nepakanka, t.y. jis patiria ,,sensorinį badą“, lėtėja ne tik pažinimo, bet ir visa vaiko raida. Mažylis tampa apatiškas, pasyvus, nesidomi aplinka, trumpiau išlaiko dėmesį, nesistengia imti, tyrinėti.
· jei vaikas aktyvus, džiaugsmingai apžiūrinėja ir tyrinėja žaislus, pastebi naujus tarp senų, vadinasi, žaislų pakanka,
· jei vaikas mieguistas, žaislų tarsi nemato, į juos nežiūri, nebando jų liesti – įspūdžių mažyliui aiškiai per mažai, arba jis jau priprato prie turimų žaislų ir reikia juos keisti kitais. Gali būti, jog žaislai neatitinka jo raidos etapo bei ypatumų ir nežadina didesnio susidomėjimo,
· jei vaikas atrodo irzlus, dirgus, jei žaislai jo nedžiugina, ir jis tik trumpam ties jais sukaupia dėmesį, įspūdžių jam per daug. Svarbu suteikti mažyliui ramybę, poilsio, vėliau jam paliekant tik ribotą kiekį žaislų.
Mažylis mums aiškiai parodo, kas tas ,,optimalus gana“. Antrų-trečių metų mažylis jau geba pasakyti ,,noriu“, ,,duok“, ,,mano“. Tačiau dabar jis reikalauja visko, kas patraukia jo akį. Pavojingus, lengvai sugadinamus daiktus reikia saugiai paslėpti, užrakinti, kad nereikėtų bėgioti paskui vaiką, nuolat sakant: ,,Ne“, pykstant, raminant įsiverkusį.
Nereikėtų ilgesniam laikui palikti mažylio vieno. Išradingas žaidimas drauge, bendraujant ir bendradarbiaujant, suteiks pasitenkinimo ir vaikui, ir jo artimiesiems.

JUDĖJIMO POREIKIS

Vos gimęs mažylis būdraudamas nuolat juda! Judėjimo stoka trikdo normalią raidą. Įvaldydamas kokį nors naują judėjimo būdą ar jį tobulindamas, vaikas įvairiausiai eksperimentuoja, ir tai jam teikia didžiulį pasitenkinimą. Pavyzdžiui, išmokęs užlipti ir nulipti, jis be paliovos vis kitu būdu kariasi ant kėdės, dažnai rizikuodamas nukristi, užsigauti. Karstymosi nesustabdo net suaugusiojo draudimai, barimas. Noras laipioti ir laipiojant patiriamas malonumas yra stipresni, nei būtinybė klausyti suaugusiojo. Situacija išgelbėti gali tik kito – laipiojimui saugesnio – daikto pasiūlymas. Griebti, siekti, pasiversti ant šono, šliaužti, eiti mažylį skatina noras tyrinėti, pamatyti žaislą pakliūti vis į kitą kambario vietą, suaugusiojo kvietimas.
· Jei vaikui nesudaromos sąlygos judėti ilgiau, nesusiformuoja valingi, tikslingi judesiai, gebėjimai išlaikyti pusiausvyrą.
· Jei judėjimas vargina, o ne džiugina vaiką, reikėtų atsisakyti specialaus treniravimo. Tegu mažylis gyvens judrų, bet natūralų gyvenimą.
· Jei vaikas auga šeimoje, kurioje suaugusieji mažai juda, ir pats gali perimti nejudrų gyvenimo būdą. Tuomet labai svarbus vaiko fizinio aktyvumo, judėjimo skatinimas, teikiantis mažyliui džiugių išgyvenimų, grindžiamas jo galimybių ir ribotumų įžvalga.
· Judrus mažylis auga sveikesnis, žvalesnis, linksmesnis, spartesnė ne tik jo fizinė, bet ir protinė raida.
Vilma Šalčienė
Vyresnioji auklėtoja Naudota literatūra:
1. Ankstyvojo ugdymo vadovas. Tėvams, globėjams, pedagogams. – Vilnius, Minklės leidykla,.2001.
2. Diane Trister Dodge, Sherre Rudick, Kai-lee Berke. Ankstyvojo amžiaus vaikų kūrybiškumo ugdymas. – Presvika 2008.

Scroll to Top